Make your own free website on Tripod.com

Langari Puisi

Anggi Sri Mulyati

BUBULEUD BULAN

 

Urang eusian bubuleud purnama

Samemeh nini anteh jeung ucingna unggah

ngageugeuh bulan

urang guar simpena peuting na bobodas bulan

nu teu weleh ngalangkangan langit

ngahiap bentang

 

Hayu gancang urang nonggoh

nete taraje ka langit

ulah tepi ka nini anteh jeung ucingna kaandih

urang saba ganggongna urang taratas eusina

tepi ka bubuleud bulan ngorotan

tepi ka bubuleud bulan kari sapotong digegel langit

tepi ka bubuleud bulan beak diteureuy peuting

 

Kota kidul, Juli 2002

 

 

 

 

 

Sarabunis Mubarok

MULANG KA SARAKAN

 

mulang ka sarakan

melak cimata saliliwatan

teu burung datang usum hujan

teu burung pucukan saban harepan

 

mulang ka sarakan

ngantetkeun beja ka jantung jaman

sedeng jamparing naruk mangsa

sedeng hate kuring ngamalirkeun getih cinta

 

mulang ka sarakan

bari keukeuh mawa tampian

paranti nguyup saban bubungah

paranti ngumbah saban seuseunggah

 

mulang ka sarakan

mawa keupat sesa nyatet saban kahayang

naha indung bapa kuring haruisan

naha sajak kuring bet sarirungan

 

2003.

 

 

 

Home Program Mandepun Langari Puisi Sigay Lalakon Jampe Harupat

Kintun serat ka:

 

langari@plasa.com

 

 

KLIK!!!

Sanggar Sastra Tasik
Lalayang Girimukti
Mangle Online
Sundanet
Sundaweb
Majalah Sastra Horison
Cybersastra
Poetry Online
Poem Online
Lycos
Yahoo!

 

 

 

Back Home Next