Make your own free website on Tripod.com

 

 

Wilujeng Sumping

 
 

 

Wilujeng Sumping di

SITUS LANGARI

(Panglawungan Pangarang Kiwari)

 

...Mun geus kitu, ngarang atawa nulis teh ngajaga hirup jeung kahirupan pangarang. Hirup kumbuh di alam dunya bari  teu hayang misoalkeun naha dianggap pangarang atawa henteu ku batur, tapi karanganana nu nyababkeun batur ngabiseka urang jadi pangarang.......

sagemblengna klik

 

Ngan teuing naon atuh sababna, ti saprak Aom Keli maot, anu ceuk kolot-kolot mah ceunah gara-gara gancet waktu keur bobogohan jeung Ceu Entik di Astana Dalem. Ceu Entik, nu sakolana teuing di universitas nanahaon atuh di Jakartana teh, nu kabeneran keur pere, aya di lembur teh  ngadon gancet, ceunah. Ah, teu ngalalarti,.......

sagemblengna klik

 

Program
Mandepun
Langari Puisi
Sigay Lalakon
Jampe Harupat

Klik serat:

 

langari@plasa.com

 

Redaksi umajak pikeun nulis boh dina wangun basa ugeran, boh dina basa lancaran. Naskah dikirim ngaliwatan serat elektronik (e-mail) ka langari@plasa.com

 

 

KLIK!!!

Sanggar Sastra Tasik
Lalayang Girimukti
Mangle Online
Sundanet
Sundaweb
Majalah Sastra Horison
Cybersastra
Poetry Online
Poem Online
Lycos
Yahoo!

Desain  web  kenging Sarabunis Mubarok (c) 2003